INFORMATIERIJK .nl
Zonne energie
Rijk aan informatie

 Menu

 Informatie

  ...


 Hoofdindex
 

Zonne energie

 

Wat is zonne energie?
Onder zonne energie wordt over het algemeen de energie bedoeld die mensen zelf vanuit zonnestraling opwekken. De hoeveelheid zonne energie die de aarde bereikt is ongeveer 9000 maal groter dan de energiebehoefte van alle 6,5 miljard aardbewoners samen, je zou dus zeggen dat dit, indien er voldoende gebruik van gemaakt zou worden, ruim mogelijkheden biedt voor zowel onze energie voorziening als voor een schoner milieu..

Hoe wordt zonne energie opgewekt?
De twee meest gebruikte vormen van energie winning uit zonnestralen in Nederland zijn momenteel:
- het verwarmen van water door zonnewarmte, ook wel thermische zonne-energie genoemd,
- de omzetting van zonne energie in elektriciteit.
De meest gebruikte toepassing is de  thermische zonne-energie. Dit is een methode waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte en gebeurt met behulp van zonneboilers (zonnecollectoren of zonne panelen).
De tweede methode om gebruik te maken van zonlicht is door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen. Deze fotovoltaïsche cellen worden ook wel PV-cellen genoemd en zetten het licht direct om in elektriciteit. Op deze wijze wordt zonnestroom of zonne-elektriciteit opgewekt. >>>


 zonne energie
 
 

Zonne energie vervolg:

Heeft het in Nederland wel zin om zonne energie op te wekken?
Jazeker wel, want ook al schijnt de zon lang niet altijd in Nederland kan er toch zonne energie worden opgewekt. Als we Nederland vergelijken met de Franse zuidkust, levert de zon aan de Franse zuidkust maar anderhalf keer zoveel energie als in Nederland. Als je in Nederland 4 vierkante meter aan zonnepanelen plaatst kun je al gauw zon 10% van de energiebehoefte, wat een gemiddeld huishouden gebruikt, opwekken. Zeker als je dit combineert met zonnecollectoren kan dit toch al een grote besparing op energie opleveren. Tegenwoordig wordt er gelukkig ook weer steeds meer geld in onderzoek naar zonne energie gestoken en de technologische ontwikkelingen zullen er ongetwijfeld voor gaan zorgen dat de te behalen winst steeds groter zal worden.

Bestaan er subsidies voor zonne-energie?
Alhoewel het kabinet in 2005 de subsidies op groene stroom heeft afgeschaft zijn er toch weer voornemens om subsidies op zonne energie te gaan verlenen. Het kabinet werkt aan twee nieuwe subsidieregelingen:
- subsidie voor elektriciteit uit zonnepanelen, deze wordt waarschijnlijk geregeld in de regeling Stimulering duurzame energieproductie, ook bekend als SDE
- subsidie voor zonneboilers en warmtepompen, deze wordt in een nieuwe subsidieregeling voor de aanschaf van systemen die met energie van de zon water opwarmen geregeld.
In januari 2008 is er opnieuw een subsidie afgesproken door het kabinet. Deze subsidie is voor mensen die een zonnepaneel aanbrengen en daarmee stroom leveren aan het elektriciteitsnet. Zij krijgen daarvoor een subsidie van 33 cent per kWh. Dit staat in de nieuwe regeling voor het opwekken van groene stroom.

Is een vergunning nodig om een zonnepaneel of zonnecollector te plaatsen?
In het verleden was dit nodig maar sinds 1 januari 2003 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Hierbij is de AMvB vergunningsvrij bouwen ook van kracht geworden. Deze AMvB bevat een lijst met zogeheten vergunningsvrije bouwwerken. Zonnepanelen en zonnecollectoren horen daar ook toe (2007). Wetgeving wil nog wel eens veranderen dus voor de meest actuele stand van zaken met betrekking tot vergunningen en wetgeving kun je het beste de website van het Ministerie van VROM of een installateur van zonnepanelen of zonnecollectoren raadplegen.


   

Raadgeving: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie correct te krijgen en actueel te houden, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Het is daarom van groot belang dat u meerdere bronnen raadpleegt voor u een beslissing neemt op basis van informatie verstrekt door deze website 'Informatierijk.nl'. Voor U gebruik gaat maken van de informatie op deze site verwijzen wij u graag naar de disclaimer link onderaan de pagina.

2007 - 2010 Informatierijk