INFORMATIERIJK .nl
Tier 1-ratio
Rijk aan informatie

 Menu

 Informatie

  ...


 Hoofdindex
Tier 1 ratio

Tier 1-ratio

 

Wat is de Tier 1-ratio?
De Tier 1 ratio is een percentage dat aangeeft hoeveel vermogen een bank achter de hand heeft om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Soms wordt Tier 1 ratio wel eens verward met tier 1 kapitaal. Van invloed op de Tier 1 ratio zijn o.a. tegoeden, belastingen en schulden. Het vermogen is in dit verband het bedrag dat overblijft als alle bezittingen van de bank zijn verkocht en alle schulden zijn afgelost.

Wat is het belang van de Tier 1 ratio?
De tier 1-ratio is met name voor banken onderling een belangrijke maatstaf voor het vertrouwen dat ze in elkaar hebben om elkaar geld aan elkaar uit te lenen. Zeker in onzekere tijden kan de Tier 1 ratio van belang zijn. Een hoge Tier 1 ratio geeft aan dat een bank dus eigenlijk een relatief groot eigen vermogen achter de hand heeft en dit geeft weer vertrouwen aan andere banken. De gedachte hierachter is dat hoe meer vermogen een bank achter de hand heeft, hoe veiliger het is om geld uit te lenen aan die bank. Hierdoor zullen andere banken makkelijker geld uitlenen aan een bank met een hoge Tier 1-ratio. Waardoor deze bank dan weer gemakkelijker hypotheken en andere kredieten kan verstrekken. >>>


 
 

Tier 1-ratio vervolg:

Wat is de wettelijk vereiste Tier 1-ratio?
De wettelijk vereiste Tier 1-ratio voor banken is minimaal 4%, maar in de praktijk worden hogere ratio's wenselijk geacht. Zeker voor banken die internationaal opereren worden hogere normen nagestreefd. De reden hiervoor is om aan een bepaalde kredietwaardigheid te kunnen voldoen die worden geŽist door zogenaamde kredietbeoordelaars. Hierdoor kunnen banken hun financieringskosten laag houden.

Bereken je eigen Tier 1-ratio.
Je kunt je eigen Tier 1 ratio berekenen door onderstaande formule voor jezelf uit te rekenen.

Formule Tier 1 ratio:
Totaal bezittingen - Totaal schulden = Eigen vermogen
Tier 1 ratio is dan je Eigen vermogen gedeeld door je bezittingen.

Voorbeeld Tier 1-ratio berekening:

    Bezittingen (Huis, auto, sparen, beleggingen etc.) 300.000  
    Schulden (Hypotheek, leningen, schulden, rood staan etc.) 225.000 -
    -----------  
   Vermogen = 75.000  

Tier 1 ratio = 75.000 / 300.000
Tier 1 ratio = 25%


   

Raadgeving: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie correct te krijgen en actueel te houden, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Het is daarom van groot belang dat u meerdere bronnen raadpleegt voor u een beslissing neemt op basis van informatie verstrekt door deze website 'Informatierijk.nl'. Voor U gebruik gaat maken van de informatie op deze site verwijzen wij u graag naar de disclaimer link onderaan de pagina.

2007 - 2010 Informatierijk