INFORMATIERIJK .nl
Schuldbemiddeling
Rijk aan informatie

 Menu

 Informatie

  ...


 Hoofdindex
 

Schuldbemiddeling

 

Wat is Schuldbemiddeling?
Schuldbemiddeling is een dienstverlening met het oog op het tot stand brengen van een regeling omtrent de wijze van betaling van de schuldenlast die geheel of ten dele uit een kredietovereenkomst voortvloeit.
Schuldbemiddeling is een methode om in den minne met de kredietverlener tot een akkoord te komen over een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het openstaande krediet. Schuldenaars kunnen pas een beroep doen op de regeling voor wettelijke schuldsanering indien ze eerst hebben geprobeerd om tot een minnelijk akkoord te komen met hun schuldeisers. Wie niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, kan overwegen om een schuldbemiddelaar in de arm te nemen.
Wat doet een schuldbemiddelaar?
Deze schuldbemiddelaar heeft dan tot doel om een betalingsregeling op te zetten met de schuldeiser.
Er zijn in Nederland en Belgie diverse bedrijven en stichtingen, o.a. de gemeentelijke kredietbanken, die de rol van schuldbemiddelaar kunnen vervullen. >>>


 schuld bemiddeling
 
 

Schuldbemiddeling vervolg:


Wat zijn de gevolgen van een schuldbemiddeling?
Deze schuldbemiddelaar zal in contact treden met de kredietverlener(s) en helpen met het opzetten van een betalingsregeling. Over het algemeen houdt deze regeling in dat de schuldenaar gedurende een bepaalde periode (meestal maximaal 3 jaar) moet rondkomen met een beperkt bedrag. Het resterende te besteden bedrag zal dan zoveel mogelijk gebruikt gaat worden om de nog openstaande schulden af te lossen. Als er na deze afgesproken periode bij de kredietverlener nog schulden openstaan worden deze kwijtgescholden.
Een succesvolle schuldbemiddeling is alleen mogelijk als alle schuldeisers akkoord gaan met het schuldregelingsvoorstel. Dit is helaas niet altijd het geval. Als dit niet gebeurt dan resteertuiteindelijk nog de mogelijkheid van een wettelijke schuldsanering. Meer informatie over schuldsanering is te vinden in het artikel over schuldsanering.


   

Raadgeving: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie correct te krijgen en actueel te houden, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Het is daarom van groot belang dat u meerdere bronnen raadpleegt voor u een beslissing neemt op basis van informatie verstrekt door deze website 'Informatierijk.nl'. Voor U gebruik gaat maken van de informatie op deze site verwijzen wij u graag naar de disclaimer link onderaan de pagina.

2007 - 2010 Informatierijk