INFORMATIERIJK .nl
Opbouw diesel prijs.
Rijk aan informatie

 Menu

 Informatie

  ...


 Hoofdindex
 

Opbouw diesel prijs.

 

Waaruit is de diesel prijs opgebouwd?
De diesel prijs is opgebouwd uit 3 hoofd delen namelijk:
- de inkoopprijs van de diesel, zeg maar de kale diesel prijs
- accijns en BTW
- de marge.

Wat is de inkoopprijs van diesel?
Dit is de prijs waarvoor oliemaatschappijen zoals bijvoorbeeld Shell, BP of Texaco de diesel zelf inkopen. Deze prijs wisselt regelmatig en is afhankelijk van verschillende factoren. De belangrijkste graadmeter voor deze prijs is eigenlijk de internationale marktprijs of internationale olieprijs.

Hoe hoog is de accijns op diesel?
De overheid int een vast bedrag aan accijnzen per verkochte liter diesel. Dit bedrag voor accijnzen wordt jaarlijks door de overheid aangepast en kan ook om bijvoorbeeld politieke redenen aangepast worden.
De accijns, in mei 2008, op een liter benzine is ongeveer 41 cent. Dit is dus nog zonder de door het kabinet aangekondigde verhoging. >>>


 Diesel
 
 

Opbouw diesel prijs vervolg:

 

Hoe hoog is de BTW op diesel?
De BTW, in 2008, is 19%. Deze BTW wordt dus gerekend op het totaalbedrag van de inkoopsprijs plus de marge plus de accijns.

Wat is de marge?
De marge is eigenlijk het bedrag waaruit alle kosten vanaf de raffinaderij tot en met de verkoop van de diesel aan de pomp betaald moeten worden.
Dit zijn kosten als:
- distributiekosten
- opslagkosten
- onderhoudskosten
- reclamekosten
- personeelskosten
- pompkortingen
- winst
- enz. enz..
Veel mensen denken dat de marge ook de daadwerkelijke winst is, dat is niet het geval. De winst is wel een deel van de marge, maar zeker niet het gehele bedrag. Shell Nederland geeft aan dat zij gemiddeld 1 tot 1,5 cent per liter diesel bruto winst maken.

Rekenvoorbeeld van de opbouw van de dieselprijs.
We zullen een voorbeeld van de opbouw van de dieselprijs geven aan de hand van de dieselprijs aan de pomp van week 20 in 2008.
Een liter diesel kost op dat moment 1,40 Euro, dat is dus de adviesprijs. De kale prijs van de diesel, dat is dus inkoop plus marge, is op dat moment 76,6 cent. Daar komt dan 41,2 cent accijns bij. Reken hier dan nog eens 19% BTW bij, dat is zo'n 22 eurocent en dan kom je op de adviesprijs van 1,40 Euro.

Wat verdient de overheid nou aan diesel?
Aan de hand van bovenstaande berekening kun je zien dat de overheid op een liter diesel zelf ongeveer 63 cent verdient. Dat is dus ongeveer 45% van de adviesprijs. Verder rekent de overheid ook nog eens een opslag op de houderschapsbelasting voor diesel auto's. Deze opslag is niet afhankelijk van het aantal kilometers dat je rijdt, maar afhankelijk van het gewicht van de dieselauto.

Wat doet de overheid met dat geld?
Je zou misschien verwachten dat het geld dat verdiend wordt door de overheid op de diesel en houderschapsbelasting ook daadwerkelijk weer besteedt wordt aan het milieu en de weggebruiker, maar dat is niet het geval. Een klein deel wordt daar wel aan besteed, maar het merendeel wordt besteed aan andere uitgaven.


   

Raadgeving: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie correct te krijgen en actueel te houden, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Het is daarom van groot belang dat u meerdere bronnen raadpleegt voor u een beslissing neemt op basis van informatie verstrekt door deze website 'Informatierijk.nl'. Voor U gebruik gaat maken van de informatie op deze site verwijzen wij u graag naar de disclaimer link onderaan de pagina.

2007 - 2010 Informatierijk