INFORMATIERIJK .nl
Lijfrenteverzekering
Rijk aan informatie

 Menu

 Informatie

  ...


 Hoofdindex
 

Lijfrenteverzekering

 

Wat is een lijfrenteverzekering?
Een lijfrente verzekering is een levensverzekering die tot doel heeft om, vanaf een vooraf afgesproken datum, periodiek of eenmalig een uitkering te doen. Meestal wordt de lijfrente verzekering gebruikt om pensioen aan te vullen.
Er bestaan twee types lijfrente verzekeringen namelijk de uitgestelde lijfrente verzekering en de ingegane lijfrenteverzekering.
Bij een uitgestelde lijfrente verzekering wordt er gespaard voor een kapitaal dat op een voorafgesproken datum vrijkomt. Dit kapitaal kan weer aangewend worden voor een ingegane lijfrenteverzekering die in een periodieke uitkering zal voorzien.
Een lijfrenteverzekering is een eigen keuze en moet zelf geregeld worden.

Welke lijfrenteverzekeringen zijn er?
We kennen verschillende vormen van lijfrente verzekeringen. Dit zijn de oudedagslijfrente, de nabestaandenlijfrente, de tijdelijke oudedagslijfrente en de overbruggingslijfrente. Deze lijfrente verzekeringen worden aangewend ter compensatie van een pensioentekort. >>>


 lijfrenteverzekering
 
 

Lijfrenteverzekeringen vervolg:

Welke lijfrenteverzekeringen zijn er? (vervolg)
De oudedagslijfrente is de bekendste lijfrenteverzekering van de drie hierboven genoemde lijfrentes. De uitkering van deze lijfrenteverzekering mag ingaan op ieder willekeurig moment tussen je 65-ste en 70-ste levensjaar. Deze verzekering kan worden gebruikt voor het aanvullen van een eventueel pensioentekort. Indien er ook werkelijk sprake is van een pensioentekort (ook wel pensioengat genoemd) kunnen de premie(s) voor het sparen van een oudedagslijfrente meestal worden afgetrokken van de belasting. Dit heet lijfrenteaftrek.
De tijdelijke oudedagslijfrente is zoals de naam al aangeeft van tijdelijke aard en mag ingaan vanaf je 65-ste levensjaar. Deze tijdelijke lijfrente duurt tot een vooraf overeengekomen einddatum of tot eerder overlijden van de verzekerde met een minimum duur van 5 jaar. Ook deze lijfrente verzekering wordt gebruikt ter aanvulling van pensioen en/of AOW en is een manier om in de eerste jaren van pensioen een eventuele achteruitgang op te vangen. De maximum uitkering wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en is voor 2008 maximaal 19761 euro.
De nabestaanden lijfrente verzekering is een lijfrenteverzekering die dient als voorziening voor de nabestaanden en wordt uitgekeerd vanaf het moment dat de verzekerde komt te overlijden. Deze vorm van lijfrente verzekering kan afgesloten worden voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd. De uitkering geschiedt dan dus of gedurende een vooraf overeengekomen periode of voor onbepaalde duur voor zolang als de nabestaande(n) in leven zijn.
De overbruggingslijfrente is een lijfrente die diende als overbrugging tussen de gewenste pensioendatum en het 65 levensjaar (officiele pensioendatum). De overbruggingslijfrente wordt niet veel meer afgelsoten omdat de premies met ingang van 1 januari 2006 niet meer van de belasting mogen worden afgetrokken. Eventueel al eerder opgebouwde rechten blijven wel bestaan.

Waarom een lijfrenteverzekering afsluiten?
Lijfrenteverzekeringen kunnen om verschillende redenen worden afgesloten. De meest bekende redenen om een lijfrente verzekering af te sluiten zijn als aanvulling op een bestaande pensioenregeling of VUT regeling, afdekken van een pensioengat, als voorziening voor nabestaanden of om eerder te stoppen met werken.

Hoe wordt een lijfrenteverzekering opgebouwd?
Je kunt een lijfrenteverzekering financieren met behulp van een periodieke premie, met een koopsom (is een eenmalige storting), of met een combinatie van een koopsom en een periodieke premie betaling.

Kun je lijfrente verzekering premies aftrekken van de belasting?
Het aftrekken van premies betaald aan een lijfrente verzekering wordt ook wel lijfrenteaftrek genoemd. Lijfrenteaftrek is een veelgehoorde term in de lijfrente wereld en houdt in dat de betaalde premies voor het opbouwen van een lijfrente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. In dat geval vallen de betaalde premies in box 1 waardoor over het opgebouwde kapitaal ook geen vermogensheffing betaald hoeft te worden. De uitkering van de lijfrente wordt in dat geval wel fiscaal belast

Waar kun je een lijfrenteverzekering afsluiten?
Lijfrente verzekeringen zijn af te sluiten bij verschillende (pensioen) verzekeraars of via een tussenpersoon. Bepaal vooraf welk doel je voor ogen hebt en zoek de juiste lijfrente verzekering die daarbij past. Raadpleeg eventueel eerst een financieel expert of tussenpersoon om je goed te laten voorlichten.
Voor je besluit tot het daadwerkelijk afsluiten van een lijfrente verzekering is het verstandig om eerst een aantal offertes te vragen bij de verschillende pensioen verzekeraars en andere aanbieders van lijfrente verzekeringen. Dit kan tegenwoordig eenvoudig online en kan aanzienlijk schelen in zowel kosten als in uiteindelijk uit te keren kapitaal.


   

Raadgeving: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie correct te krijgen en actueel te houden, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Het is daarom van groot belang dat u meerdere bronnen raadpleegt voor u een beslissing neemt op basis van informatie verstrekt door deze website 'Informatierijk.nl'. Voor U gebruik gaat maken van de informatie op deze site verwijzen wij u graag naar de disclaimer link onderaan de pagina.

2007 - 2010 Informatierijk