INFORMATIERIJK .nl
Lijfrente
Rijk aan informatie

 Menu

 Informatie

  ...


 Hoofdindex
 

Lijfrente

 

Wat is een lijfrente?
Een lijfrente is een periodieke uitbetaling van een bedrag, die voortvloeit uit een op eigen initiatief getroffen voorziening en stopt bij overlijden van de verzekerde. Deze uitbetaling of uitkering start vanaf een van te voren bepaald moment en kan of levenslang of tijdelijk gebeuren. Voor het verkrijgen van deze lijfrente moet een lijfrente verzekering worden afgesloten. De hoogte van de lijfrente hangt af van een aantal factoren zoals de ingelegde premie, de periode van uitkering, de rentestand en de kosten van de polis.

Waarvoor kan een lijfrente worden gebruikt?
Een lijfrente kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Meestal wordt een lijfrente gebruikt als aanvulling op AOW of als aanvulling op een opgebouwd pensioen. >>>


 Lijfrente
 
 

Lijfrente vervolg:

Welke lijfrentes zijn er?
Er zijn een aantal verschillende lijfrente varianten. De meest bekende zijn:
De levenslange lijfrente. Deze lijfrente wordt uitgekeerd op voorwaarde dat de verzekerde nog in leven is en voor zolang als de verzekerde in leven is. De uitkering van de levenslange lijfrente gaat in na de laatste premiebetaling op een vooraf afgesproken tijdstip.
De tijdelijke lijfrente. Deze lijfrente gaat ook pas in op voorwaarde dat de verzekerde nog in leven is. De uitkering van een tijdelijke lijfrente gaat eveneens in op een van te voren afgesproken moment en duurt zolang als de verzekerde in leven is tot een vooraf afgesproken tijstip.
De derde bekende variant is de nabestaandelijfrente. Deze gaat in als de verzekeringnemer overlijdt en wordt uitgekeerd aan nabestaande(n). Deze lijfrente kan ook van tijdelijke aard zijn.
Zoals eerder genoemd wordt een lijfrente alleen uitgekeerd als er een lijfrente verzekering is afgesloten.

Lijfrente en de belasting
De premies die betaald worden aan een lijfrente verzekering voor het opbouwen van een lijfrente kunnen in bepaalde gevallen worden afgetrokken van de belasting, dit wordt ook wel lijfrente aftrek genoemd. De lijfrente uitkeringen worden over het algemeen wel belast.

Waar kun je een lijfrente afsluiten?
Een lijfrente wordt opgebouwd door middel van een lijfrente verzekering. Deze lijfrente verzekeringen zijn af te sluiten bij verschillende (pensioen) verzekeraars of via een tussenpersoon. Voor je overgaat tot het afsluiten van een lijfrente verzekering is het verstandig om de verschillende verzekeraars en andere aanbieders van lijfrente verzekeringen met elkaar te vergelijken. Dit kan aanzienlijk schelen in zowel kosten als uiteindelijk uit te keren kapitaal.


   

Raadgeving: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie correct te krijgen en actueel te houden, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Het is daarom van groot belang dat u meerdere bronnen raadpleegt voor u een beslissing neemt op basis van informatie verstrekt door deze website 'Informatierijk.nl'. Voor U gebruik gaat maken van de informatie op deze site verwijzen wij u graag naar de disclaimer link onderaan de pagina.

2007 - 2010 Informatierijk