INFORMATIERIJK .nl
LASEK
Rijk aan informatie

 Menu

 Informatie

  ...


 Hoofdindex
 

LASEK ooglaser behandeling

 

Wat is LASEK?
LASEK is een ooglaser behandeling. LASEK is een afkorting die staat voor Laser-Assisted Sub Epithelial Keratomileusis. Met de LASEK ooglaser behandeling, ook wel LASEK methode genoemd, kunnen ogen behandeld worden voor zowel bijziendheid als verziendheid, al of niet in combinatie met een cilinder.

Voor wie is LASEK geschikt?
De LASEK behandeling is geschikt voor bijzienden en verzienden met een brilsterkte van circa +3.5 tot circa -8.0 dioptrie, al dan niet gecombineerd met een cilinderafwijking. Als leeftijdsgrens wordt vaak gesteld dat je ouder dient te zijn dan 18 jaar en niet ouder dient te zijn dan 65 jaar. De genoemde leeftijden verschillen per kliniek. Ook is het belangrijk dat de brilsterkte gedurende het laatste jaar stabiel geweest is. >>>


 LASEK ooglaser methode
 
 

LASEK vervolg:

Wat houdt een LASEK ooglaser behandeling in?
Een LASEK ooglaser behandeling bestaat uit een centrale afvlakking van de hoornvlieskromming door een laser. Afhankelijk van het doel van de behandeling wordt het hoornvlies afgevlakt of juist boller gemaakt. Bij een ooglaser behandeling voor bijziendheid wordt de hoornvlieskromming afgevlakt en bij een LASEK behandeling voor verziendheid wordt het hoornvlies juist boller gemaakt.
Bij een LASEK ooglaser behandeling wordt het epitheel, dat is de bovenste cellaag van het hoornvlies, losgemaakt met alcohol. Vervolgens wordt met de ooglaser de gewenste afwijking weg gelaserd op het hoornvlies.  Nadat de laser het hoornvlies heeft veranderd, wordt het epitheelweefsel teruggeplaatst. Na het terugplaatsen van het epitheelweefsel wordt het hoornvlies tijdelijk, ter bescherming, afgedekt met een zachte contactlens.
De duur van de LASEK ooglaser correctie varieert tussen de 20 seconde tot 2 minuten per oog. De behandeling gebeurt veelal poliklinisch een ziekenhuisopname is niet noodzakelijk.

Wat zijn de resultaten van een LASEK behandeling?
De resultaten voor het zicht zijn vergelijkbaar met die van een LASIK ooglaser behandeling. Meestal heb je na een LASEK behandeling al de volgende dag weer een redelijk zicht en kun je gemiddeld binnen een week een  resultaat van 4/5 van het beoogde resultaat verwachten. Een volledig herstel valt pas na enkele weken te verwachten.

Complicaties LASEK ooglaser behandeling?
Zoals bij elke medische behandeling kunnen er ook bij een LASEK behandeling complicaties optreden. Gelukkig is dankzij de moderne technieken die tegenwoordig worden toegepast de kans op complicaties relatief klein.
In sommige gevallen kan er een ondercorrectie optreden van meer dan 1.00 dioptrie. Dit treedt op bij minder dan 3% van de behandelden en kan aanleiding geven voor een aanvullende correctie. In plaats van een ondercorrectie kan er ook een overcorrectie plaatsvinden van meer dan 1.00 dioptrie. Dit treedt op bij minder dan 1% van de behandelden en als vervolgbehandeling kan dan door middel van een druppel of LASIK behandeling de correctie worden teruggebracht tot het beoogde niveau. Andere complicaties die nog kunnen optreden zijn litteken vorming, ook wel "haze" genoemd, en een onregelmatige lichtbreking door het hoornvliesoppervlak die als hinderlijk wordt ervaren.
De complicaties die kunnen optreden zijn afhankelijk van diverse factoren. Vraag daarom altijd duidelijk aan de behandelend arts welke complicaties er kunnen optreden en of er in uw situatie nog specifieke complicaties te verwachten zijn.

Waar kan ik me voor een LASEK ooglaser behandeling laten behandelen?
Er zijn in Nederland en ook daarbuiten zeer veel betrouwbare ooglaser klinieken en ooglaser praktijken die de LASEK ooglaser behandeling uitvoeren.
Het is echter wel raadzaam om de diverse klinieken en ooglaser praktijken met elkaar te vergelijken, want de prijzen van de verschillende ooglaser klinieken die een ooglaser behandeling volgens de LASEK methode uitvoeren kunnen erg variŽren.

Algemeen
De bovenstaande beschrijving van een LASEK ooglaser behandeling is een algemene beschrijving van wat de LASEK ooglaser behandeling inhoud.
Alle klinieken die de LASEK behandeling uitvoeren hebben hun eigen richtlijnen en procedures die af kunnen wijken van hetgeen hierboven staat vermeld.
Raadpleeg dus altijd de behandelende arts of kliniek voor meer specifieke uitleg over wat te verwachten en welke procedures er gevolgd gaan worden.


   

Raadgeving: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie correct te krijgen en actueel te houden, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Het is daarom van groot belang dat u meerdere bronnen raadpleegt voor u een beslissing neemt op basis van informatie verstrekt door deze website 'Informatierijk.nl'. Voor U gebruik gaat maken van de informatie op deze site verwijzen wij u graag naar de disclaimer link onderaan de pagina.

2007 - 2010 Informatierijk