INFORMATIERIJK .nl
Langdurend zorgverlof
Rijk aan informatie

 Menu

 Informatie

  ...


 Hoofdindex
 

Langdurend zorgverlof

 

Wat is langdurend zorgverlof?
Langdurend zorgverlof is verlof dat je kunt opnemen als je voor langere tijd voor een ernstig ziek kind, partner of ouder moet zorgen.

Wanneer heb je recht op langdurend zorgverlof?
Op langdurend zorgverlof heb je recht als je werknemer bent en zorg biedt aan je partner, kind of ouder die levensbedreigend ziek is. Met levensbedreigend ziek wordt bedoeld dat het leven op korte termijn ernstig in gevaar is.

Hoe lang kunt je langdurend zorgverlof opnemen?
Je kunt in principe ieder jaar, gedurende maximaal 12 weken, en voor maximaal de helft van het aantal uren dat je werkt, langdurend zorgverlof opnemen. Bij het langdurend zorgverlof blijf je dus ook een aantal uren werken. Je kunt dit eventueel, in overleg met je werkgever, ook anders spreiden. >>>


 langdurend zorgverlof
 
 

Langdurend zorgverlof vervolg:

Mag je langdurend zorgverlof spreiden?
Je mag eventueel, in overleg met je werkgever, het langdurend zorgverlof spreiden, maar je moet het langdurend zorgverlof altijd binnen achttien weken opnemen. Je zou bijvoorbeeld dus ook zes weken voltijds verlof kunnen opnemen. Let wel, dit kan alleen in overleg met je werkgever.

Wanneer eindigt het langdurend zorgverlof?
Het langdurend zorgverlof kan om 3 reden eindigen namelijk:
als de duur van het verlof is verstreken,
als de persoon voor wie je het verlof hebt opgenomen niet langer levensbedreigend ziek is,
als de persoon voor wie je het verlof hebt opgenomen, overlijdt.
Het is mogelijk dat er in de cao of in een andere regeling tussen ondernemingsraad of andere personeelsvertegenwoordiging en je werkgever andere afspraken over de duur van het langdurend verlof zijn afgesproken. Informeer hiernaar bij je werkgever.

Welke gevolgen heeft langdurend zorgverlof voor je inkomen?
Langdurend zorgverlof is een zogenaamd onbetaald verlof en je ontvangt dan ook geen salaris voor de uren dat je langdurend zorgverlof hebt opgenomen. Zoals al eerder gezegd kunnen er in de cao of andere regeling tussen je werkgever en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging andere afspraken staan. Informeer hier dus naar. Het opnemen van langdurend zorgverlof kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van andere toeslagen, zoals bijvoorbeeld toeslagen die je van de belastingdienst ontvangt. Het langdurend zorgverlof heeft namelijk direct effect op je inkomen. Voor meer informatie raden wij je aan om de website van Postbus 51 of de belastingdienst te raadplegen.

Welke gevolgen heeft langdurend zorgverlof voor je vakantiedagen?
De dagen dat je langdurend zorgverlof opneemt, kunnen niet als vakantiedagen worden aangemerkt en gedurende de periode dat je langdurend zorgverlof hebt opgenomen, bouwt je gewoon vakantiedagen op.

Hoe vraagt je langdurend zorgverlof aan?
Je moet langdurend zorgverlof schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Dit moet dan minimaal 2 weken voor dat het verlof daadwerkelijk ingaat. De werkgever kan vragen om aanvullende informatie zoals een doktersverklaring.

(publicatie april 2008)


   

Raadgeving: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie correct te krijgen en actueel te houden, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Het is daarom van groot belang dat u meerdere bronnen raadpleegt voor u een beslissing neemt op basis van informatie verstrekt door deze website 'Informatierijk.nl'. Voor U gebruik gaat maken van de informatie op deze site verwijzen wij u graag naar de disclaimer link onderaan de pagina.

2007 - 2010 Informatierijk