INFORMATIERIJK .nl
Kinderopvangtoeslag
Rijk aan informatie

 Menu

 Informatie

  ...


 Hoofdindex
kinderopvang toeslag

Kinderopvangtoeslag

 

Wat is Kinderopvangtoeslag?
Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid / belastingdienst in de kosten voor de kinderopvang.

Hoe komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag heeft de overheid een aantal eisen opgesteld waaraan u moet voldoen. De belangrijkste eisen om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag zijn:
- U werkt of u krijgt van de gemeente of het UWV een bijdrage op grond van de Wet Kinderopvang.
- U heeft een of meerdere inwonende kinderen en U ontvangt voor deze kinderen kinderbijslag of een pleegouderbijlage.
- Uw inwonende kinderen staan ingeschreven op uw woonadres.
- Uw kind waar u de zorgtoeslag voor aanvraagt zit nog niet op het voorgezet onderwijs.
- U of uw toeslagpartner betaalt de kosten van de kinderopvang.
- De kinderopvang waar u gebruik van maakt staat bij de gemeente geregistreerd.
- U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. >>>


 
 

Kinderopvangtoeslag vervolg:

Wat is een toeslagpartner?
Uw toeslagpartner is degene met wie u samen de kinderopvangtoeslag gaat aanvragen bij de belastingdienst. In het geval dat u een echtgenoot, echtgenote of een geregistreerd partner heeft, dan is dat hoogstwaarschijnlijk ook uw toeslagpartner, maar ook iemand anders waarmee u samenleeft, kan ook uw toeslagpartner zijn.

Waaruit bestaat de kinderopvangtoeslag?
Over het algemeen bestaat de kinderopvangtoeslag uit twee delen, namelijk een deel van de overheid (overheidsbijdrage) en een deel van de werkgever (werkgeversbijdrage). De bijdrage van de overheid is inkomensafhankelijk. De werkgeversbijdrage is daarin tegen niet inkomensafhankelijk maar is afhankelijk van uw kosten voor kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag voor alleenstaande ouders.
Voor alleenstaande werkende ouders geldt dat u recht heeft op evenveel kinderopvangtoeslag als een gezin met twee werkende ouders.

Kinderopvangtoeslag voor gescheiden ouders.
Ook als u gescheiden bent en u en uw ex-partner verzorgen uw kind als co-ouders, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Hieraan is dan wel de eis verbonden dat uw kind minimaal drie dagen per week bij u woont en minimaal drie dagen in de week bij uw ex-partner woont. In dit geval kan iedere ouder kinderopvangtoeslag aanvragen voor zijn deel van de kosten.

Kinderopvangtoeslag voor pleegouders en adoptieouders.
Ook pleegouders of adoptieouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Voor pleegouders en adoptieouders gelden dezelfde regels als voor natuurlijke ouders.

Meer informatie over Kinderopvangtoeslag kunt u onder andere vinden op de website vanPostbus 51 bij de belastingdienst of bij de verschillende kinderopvang instellingen.


   

Raadgeving: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie correct te krijgen en actueel te houden, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Het is daarom van groot belang dat u meerdere bronnen raadpleegt voor u een beslissing neemt op basis van informatie verstrekt door deze website 'Informatierijk.nl'. Voor U gebruik gaat maken van de informatie op deze site verwijzen wij u graag naar de disclaimer link onderaan de pagina.

2007 - 2010 Informatierijk