INFORMATIERIJK .nl
Kinderopvang
Rijk aan informatie

 Menu

 Informatie

  ...


 Hoofdindex
kinder opvang

Kinderopvang

 

Wat is Kinderopvang?
Onder kinderopvang wordt over het algemeen verstaan, de verzorging van uw kinderen op het moment dat u zelf niet aanwezig bent.

Welke vormen van kinderopvang zijn er?
Er zijn in Nederland veel verschillende vormen van kinderopvang. De meest bekende en veelvoorkomende vormen van kinderopvang, in willekeurige volgorde, zijn:
dagopvang, buitenschoolse opvang, naschoolse opvang, tussenschoolse opvang, crèches, ouderparticipatiecrèches, gastouderopvang, peuterspeelzalen, incidentele oppas, au pair, overblijven van schoolgaande kinderen en natuurlijk nog de vrienden en familie diensten. Zoals u ziet zijn er vele vormen van kinderopvang mogelijk in Nederland. >>>


 
 

Kinderopvang vervolg:

Hoe moet ik kinderopvang aanvragen?
Voor u gebruik kunt maken van kinderopvang moeten er een aantal dingen geregeld worden, zoals:
- bepalen voor welke vorm van kinderopvang u kiest en het meest geschikt is in uw situatie,
- zoek een geschikt kinderopvangverblijf
- meld u aan bij dit kinderopvangverblijf of gastoudergezin
- sluit een overeenkomst af met de kinderopvang instelling
- vraag eventueel kinderopvangtoeslag aan.

Wat is Kinderopvangtoeslag?
Kinderopvangtoeslag is een toeslag die vanuit de overheid kan worden uitgekeerd voor de kosten van kinderopvang. Om voor deze kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen moet uzelf aan bepaalde voorwaarden voldoen, nl:
- U werkt, volgt een traject om aan het werk te gaan of studeert,
- U combineert uw werk, traject om aan het werk te gaan of studie met de zorg voor uw kind of kinderen.
Ook de kinderopvang moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat u in aanmerking komt voor kinderopvang toeslag, nl.:
- de kinderopvang is geregistreerd bij de gemeente,
- de kinderopvang voldoet aan de wettelijke eisen.

Hoe is de kwaliteit van de kinderopvang geregeld?
De kwaliteit van de kinderopvang is geregeld in de wet en wordt bewaakt door verschillende instanties. De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, het toezicht op de kwaliteit en de financiering van kinderopvang. Vanuit de overheid wordt de kwaliteit van de kinderopvang bewaakt door de GGD, de gemeente en de overheid zelf. Vaak hebben de verschillende kinderopvang instellingen ook nog een oudercommissie die het bestuur van een kinderopvang instelling kan adviseren.

Meer informatie over kinderopvang kunt u onder andere vinden op de website van Postbus 51 of bij de verschillende kinderopvang instellingen en organisaties.


   

Raadgeving: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie correct te krijgen en actueel te houden, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Het is daarom van groot belang dat u meerdere bronnen raadpleegt voor u een beslissing neemt op basis van informatie verstrekt door deze website 'Informatierijk.nl'. Voor U gebruik gaat maken van de informatie op deze site verwijzen wij u graag naar de disclaimer link onderaan de pagina.

2007 - 2010 Informatierijk