INFORMATIERIJK .nl
Groene stroom
Rijk aan informatie

 Menu

 Informatie

  ...


 Hoofdindex
 

Groene stroom

 

Wat is groene stroom?
Groene stroom, is elektriciceit die wordt opgewekt uit schone en onuitputtelijke energiebronnen. Groene stroom is duurzaam en er komen bij de opwekking van groene stroom nauwelijks vervuilende stoffen vrij. Groene stroom wordt ook vaak zonnestroom, ecostroom of natuurstroom genoemd. Groene stroom is onuitputtelijk, waardoor het ook beschikbaar zal zijn voor de volgende generaties.

Groene stroom in Nederland
In 2007 hebben bijna 2,5 miljoen huishoudens gekozen voor groene elektriciteit. Dit is weer een lichte stijging ten opzichte van de voorgaande jaren waarin er een lichte daling te zien was die werd geweten aan de liberalisering van de energiemarkt en van de afschaffing van de stimuleringsmaatregelen voor groene energie.
Het lijkt erop dat, mede door alle aandacht die het milieu krijgt, groene energie weer ‘hot’ is en de energie leveranciers pikken dit dan ook massaal op. Er komen ook steeds meer nieuwe energie leveranciers die de groene stroom tegen gunstige tarieven aanbieden, waardoor de prijs voor groene stroom tegenwoordig bijna gelijk is aan die van grijze stroom. >>>


 Groene stroom
 
 

Groene stroom vervolg:

Groene stroom in Nederland (vervolg).
Ongeveer 14,7 procent (2005) van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland wordt opgewekt door duurzame, schone energiebronnen. De helft daarvan wordt ook daadwerkelijk in Nederland opgewekt, de rest wordt geimporteerd. In Nederland zijn de stroomleveranciers verplicht te melden uit welke bronnen ze hun stroom halen. Dit is verschillend per energie leverancier en staat vermeld op het zogenaamde ‘stroometiket’. Dit stroometiket, wat te vinden is op onder andere de websites van de verschillende energie leveranciers, staat precies waar de energie vandaan komt.

Hoe wordt groene stroom opgewekt?
Groene stroom kan op verschillende manieren worden opgewekt, onder andere met behulp van:
- windturbines
- waterturbines
- het verbranden van biomassa
- zonne-energie
- het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties
- geothermische energie
- golfslag-energie (in ontwikkeling)
- getijdenenergie.
Groene stroom is ‘hot’ en naarmate er steeds meer geld beschikbaar komt voor onderzoek zullen er steeds meer manieren gevonden worden om groene stroom op te wekken.

Groene stroom en de overheid.
De Nederlandse overheid streeft ernaar om 20 procent duurzame energie te produceren in 2020 en te besparen op energieverbruik. Om deze doelstelling te kunnen halen, wordt de elektriciteitsopwekking via duurzame energiebronnen gestimuleerd. Sinds 1 januari 2005 heeft de Nederlandse regering de subsidie op groene stroom afgeschaft. Toch zijn er gelukkig nog leveranciers te vinden zijn die groene stroom tegen hetzelfde tarief aanbieden als gewone stroom.

Wie leveren er groene stroom?
In Nederland zijn er verschillende leveranciers van groene stroom. Sinds de liberalisering van de energiemarkt is het aantal energie leveranciers sterk toegenomen. Bovendien zijn er behalve Nederlandse aanbieders nu ook een aantal buitenlandse aanbieders die groene stroom op de Nederlandse markt aanbieden. De levering van groene stroom gebeurt op dezelfde wijze als die van de traditionele stroom en er veranderd voor u thuis dan ook helemaal niets, behalve dat u energie geleverd krijgt die duurzaam is opgewekt en goed is voor het milieu.

Hoe stap ik over op groene stroom?
Het is tegenwoordig heel eenvoudig om over te stappen op groene energie. Dit kan zowel bij je eigen energieleverancier of door over te stappen naar een andere leverancier. De (nieuwe) leverancier regelt vaak de overzetting en afmelding bij de oude leverancier. Aangezien er tegenwoordig meerdere aanbieders van groene stroom zijn en dit ook steeds meer een interessante markt blijkt te zijn voor prijsaanbiedingen, is het verstandig voor je overstapt om eerst een aantal aanbieders van groene stroom met elkaar te vergelijken. Dit kan tegenwoordig heel eenvoudig online en de prijzen kunnen nogal verschillen.


   

Raadgeving: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie correct te krijgen en actueel te houden, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Het is daarom van groot belang dat u meerdere bronnen raadpleegt voor u een beslissing neemt op basis van informatie verstrekt door deze website 'Informatierijk.nl'. Voor U gebruik gaat maken van de informatie op deze site verwijzen wij u graag naar de disclaimer link onderaan de pagina.

2007 - 2010 Informatierijk