INFORMATIERIJK .nl
Burnout
Rijk aan informatie

 Menu

 Informatie

  ...


 Hoofdindex
Burnout

Burnout

 

Wat is een burnout?
Er zijn verschillende definities voor de term burnout. Een veelgebruikte definitie is dat burnout (of burn-out) een psychologische term is voor het gevoel opgebrand te zijn, geen energie of motivatie meer vinden voor de bezigheden op het werk.
Veelal wordt burnout dan ook niet gezien als een ziekte, maar als een eindstadium van een proces. Dit proces is vaak voorafgegaan door een lange periode van, meestal geestelijke, overbelasting door bijvoorbeeld stress en frustraties.
Een burnout is meestal niet aan leeftijd gebonden, maar de problemen kunnen toenemen naarmate de leeftijd stijgt.
Een burnout wordt vaak verward met overspannenheid of depressie, omdat ze min of meer dezelfde symptomen hebben. Echter de oorzaken van burnout (burn-out), zijn vaak wel verschillend dan die van depressie of overspannenheid. >>>


 
 

Burnout vervolg:

Wat zijn de oorzaken van een burnout?
Wetenschappelijk gezien is er nog niet veel bekend over de oorzaken van een burnout. Wel wordt er algemeen aangenomen dat de oorzaak van een burnout vaak licht in een langdurige of chronisch teveel aan inspanning op het werk in combinatie met een tekort aan herstel. Een chronisch teveel aan inspanning kan veroorzaakt worden als bijvoorbeeld het werk als te moeilijk wordt ervaren of als het werk als te veel wordt ervaren. Ook factoren als onvoldoende waardering, te hoge verwachtingen en te weinig invloed op het werk lijken van invloed op het onstaan van een burnout.
Daarnaast lijken ook persoonlijkheidstrekken als plichtsgetrouwheid, perfectionisme, idealisme, moeite met nee zeggen, ambitie en werkverslaving belangrijke risicofactoren.

Wat zijn de verschijnselen van een burnout?
De belangrijkste verschijnselen van een burnout (burn-out) zijn vermoeidheid en emotionele uitputting. Deze zijn niet altijd voor een buitenstaander te herkennen omdat deze verschijnselen nog wel eens verbloemd kunnen worden door juist een hyperactiviteit.
Bekende burnout verschijnselen zijn:
- verminderde prestaties,
- verminderde interesse, afvlakking,
- negatieve of zelfs cynische houding,
- ontstaan van een negatief zelfbeeld,
- vermijden verantwoordelijkheden,
- hoger ziekte verzuim.
Vaak zullen mensen die lijden aan een burnout of beginnende vorm van burnout ook een aantal van de volgende klachten wel herkennen:
- moeite met inslapen,
- zich chronisch vermoeid voelen, lusteloos
- meer afstand nemen tot allerlei zaken,
- emotioneel heftiger reageren dan normaal,
- onzekerheid,
- vermindering van prestaties.
Ook kunnen een aantal lichamelijke klachten als spierpijn, duizeligheid en hoofdpijn optreden.

Wat is de behandeling van een burnout?
Er worden verscheidende behandelingen aangeboden voor burnout (burn-out) welke zeer sterk uiteenlopen.
Waar voorheen er vaak voor werd gekozen om de persoon met burnout als behandeling een aantal maanden thuis te laten zitten om zogenaamd weer bij te komen. Wat uiteindelijk in de praktijk uitermate ineffectief bleek en vaak tot volledige arbeidsongeschiktheid leidde. Overigens is burnout tegenwoordig geen grond meer voor arbeidsongeschiktheid.
Blijken er tegenwoordig meer succesvolle behandelingen te zijn. Een redelijk succesvolle therapie tegenwoordig blijkt een behandeling door middel van wekelijkse kortdurende therapeutische sessies. Maar ook rust en kuuroorden en andere gedragsmatige, psychische en mentale therapieën worden er aangeboden ter behandeling van een burnout. Centraal in de diverse behandelingen staan vaak de factoren welke hebben bijgedragen aan het ontstaan van de burnout.
Vaak blijkt een burnout dan ook gevolgd te worden door een carrièreomslag. Voor veel mensen die aan een burnout leden, bleek hun burnout reden te zijn om uit te zoeken wat ze nu echt wilden en dat was vaak iets anders dan de baan die ze voorheen hadden.

Als U zelf denkt te lijden aan een burnout (burn-out), dan is het raadzaam om uw huisarts of een andere deskundige te raadplegen. Veelal is gebleken dat hoe eerder de symptomen van een burnout herkend worden en hoe eerder de behandeling van een burnout kan worden gestart, hoe voorspoediger het herstel kan verlopen.


   

Raadgeving: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie correct te krijgen en actueel te houden, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Het is daarom van groot belang dat u meerdere bronnen raadpleegt voor u een beslissing neemt op basis van informatie verstrekt door deze website 'Informatierijk.nl'. Voor U gebruik gaat maken van de informatie op deze site verwijzen wij u graag naar de disclaimer link onderaan de pagina.

2007 - 2010 Informatierijk